Wing begeleidt processen die bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. We helpen overheden, bedrijven en hun maatschappelijke partners om effectief en krachtig samen te werken. Voor resultaten die ertoe doen.

Wing ondersteunt haar opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte. Het gaat dan vaak over natuur, landschap, stad, water en zee en de activiteiten die daar plaatsvinden. Wij voelen ons thuis in complexe, dynamische en politiek gevoelige omgevingen, waar het fysieke, sociale en economische domein elkaar ontmoeten. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar kansen om oude barrières te slechten, nieuwe synergie tot stand te brengen en gezamenlijk maatschappelijke en economische waarde te creëren.

Wing werkt voor (netwerken van) overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Wij combineren vakmanschap in procesbegeleiding met vakinhoudelijke kennis.