WarmteStad voorziet stadjers en bedrijven van duurzame warmte (in de winter) en koude (in de zomer). Groningen energieneutraal in 2035, dat is het doel. De projecten van WarmteStad dragen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de stad.
Er is bewust voor gekozen deze nieuwe nutsvoorziening in publieke handen te leggen. Dit biedt de beste garanties voor toegankelijkheid, continuïteit en evenwichtig prijsbeleid.

De bv WarmteStad is in januari 2014 opgericht. Waterbedrijf Groningen en Gemeente Groningen zijn beide voor vijftig procent aandeelhouder.

Anno 2017 is WarmteStad onder meer actief in Groningen in het Europapark. Daar liggen onder de grond de leidingen van een modern systeem voor warmte- en koudeopslag (WKO).

Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of WarmteStad met het project ‘Warmtenet Noordwest’ op een duurzame manier meer dan 10.000 huishoudens van warmte kan voorzien in het noordwesten van de stad Groningen (Paddepoel en Selwerd). Door het boren van een geothermiebron op het Zerniketerrein, kunnen vanaf eind 2017 door middel van het warmtenet noordwest vele huizen, kantoren en bedrijven duurzaam van warmte worden voorzien.