VolkerWessels is een Nederlands concern dat actief is op vele gebieden. Van bouw & vastgoed tot civiele techniek en van spoor- en wegenbouw tot energie en telecom. We ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren. En dat doen we voor al onze stakeholders: opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in het algemeen.

VolkerWessels is betrokken bij het NWO-MVI project ‘Participatory Value Evaluation: a new assessment model for promoting social acceptance of sustainable energy policies’ met name via de ondernemingen Primum (http://www.primum.nl/nl) en Aveco de Bondt (https://www.avecodebondt.nl/).

Primum is een jong en ondernemend duurzaamheidsadviesbureau dat werkt vanuit de overtuiging dat maatschappelijke uitdagingen al lang niet meer enkel technisch van aard zijn, maar vooral organisatorisch en sociaal. In het team werken daarom jonge mensen vanuit verschillende disciplines, met achtergrond van civiele techniek tot verandermanagement. Primum helpt organisaties bij strategische keuzes voor verantwoord en duurzaam ondernemen.

Aveco de Bondt is een financieel solide, onafhankelijk ingenieursbedrijf dat gespecialiseerde technische expertise combineert met een pragmatische kijk op ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Aveco de Bondt levert onderzoeks- en advieswerk in de markten: ruimtelijke ontwikkeling, gebouwen, mobiliteit & infrastructuur, energie & duurzaamheid, water en industrie.