Topigs Norsvin staat bekend om de innovatieve werkwijze bij het toepassen van nieuwe technologie en heeft een constante focus op kosteneffectieve varkens(vlees)productie. Onderzoek, innovatie en het snel doorgeven van genetische vooruitgang zijn de hoekstenen van onze organisatie.

Het fokprogramma van Topigs Norsvin is uniek. De combinatie van grootschalige fenotypering, het op grote schaal inzetten van CT-scan technologie bij de selectie van beren, een wereldwijde kernfokkerij, genomic selection en het verzamelen van praktijkgegevens zorgt voor een duidelijke versnelling van de genetische vooruitgang en dat resulteert in innovatieve producten en oplossingen met voordelen voor de hele varkensproductiekolom.

Topigs Norsvin heeft ook oog voor de eisen die de maatschappij stelt aan onze varkenshouderij. We passen al tientallen jaren het principe van gebalanceerde fokkerij toe. We kijken daarbij naar het dier als dier en niet naar de afzonderlijke eigenschappen. Zo is het al jaren stelregel dat elke big die extra geboren wordt door de eigen moeder moet kunnen worden grootgebracht.