Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden en werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa.​ TLN ondersteunt en verbindt ondernemers in de transport en logistiek-sector.

Als coördinator brengt TLN de ketenpartijen samen om knelpunten te bespreken en (innovatieve) oplossingsrichtingen aan te dragen. Naar de samenleving en overheid toe wordt van TLN een leidende rol gevraagd; TLN doet dan ook volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen.