Stichting SUST-enable Forum is opgericht op 19 augustus 2009 en streeft naar een samenwerking met ondernemers voor de langere termijn met als doel hun onderneming(en) tot bloei te krijgen. 

SF werkt vanuit een gelijkwaardige relatie die is gericht op duurzaamheid, waaronder ook de sociale samenhang wordt begrepen en het goed (respectvol) met elkaar omgaan.