Smart Homes is het Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen In Nederland. Sinds 1993 houdt Smart Homes zich bezig met de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en toegankelijke technologische oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving.

Nu er steeds meer aandacht voor domotica is, zal dit bij een steeds groter publiek dagelijkse realiteit worden. Wie echter daadwerkelijk domotica wil toepassen in een woonomgeving of zorgcomplex, wacht vaak een lange zoektocht naar een juiste invulling. Bovendien krijg je te maken met een groot aantal partijen met uiteenlopende wensen, eisen en belangen.

Smart Homes brengt vraag en aanbod van domoticatoepassingen bij elkaar. Hierbij fungeert zij als aanspreekpunt voor zowel professionele aanbieders, als voor overheden, als voor individuele consumenten. Daarom zijn we continu bezig met het ontwikkelen, vergaren en overdragen van kennis.  

Voor meer informatie over onze specifieke activiteiten verwijzen we u naar onze doelstellingen en onze producten en diensten.

Door de grote diversiteit in achtergronden vormen de medewerkers van Smart Homes een dynamisch team. Juist deze samenhang van aanwezige kennis en verschillende specialismen is wat er toe doet!