Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het RIVM is uitgegroeid tot een kennisinstituut dat midden in de maatschappij staat. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als betrouwbare adviseur voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Elk jaar brengt het RIVM talloze rapporten en adviezen uit over volksgezondheid en gezondheidszorg, voeding, natuur en milieu en rampenbestrijding.

Het RIVM kent verschillende centra, waaronder het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het CvB regisseert en coƶrdineert de acht landelijke door de overheid aangeboden bevolkingsonderzoeken en het Nationaal Programma Grieppreventie. Het CvB verbindt de betrokken partijen in het beleid- en uitvoeringsveld. Het organiseert en ondersteunt het netwerk proactief en is er op gericht om het bestaande bevolkingsonderzoek verder te ontwikkelen en nieuwe bevolkingsonderzoeken succesvol in te voeren. Doel is het behalen van gezondheidswinst dan wel het bieden van handelingsopties door een herkenbaar, bereikbaar, veilig en samenhangend aanbod van bevolkingsonderzoek van hoge kwaliteit aan burgers, tegen redelijke kosten.