Vanaf 2012 is de Radboud Biobank van start gegaan met als doel om binnen het Radboud universitair medisch centrum een infrastructuur te realiseren voor het verzamelen, opslaan en beheren van lichaamsmateriaal en bijbehorende klinische data.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het model dat hiervoor in het Parelsnoer Instituut (PSI) is ontwikkeld. Het is de verwachting dat de wetenschappelijke gegevens die worden gecreëerd met behulp van bovengenoemde infrastructuur zullen leiden tot een betere gezondheid van patiënten en versterking van de positie van het biomedisch onderzoek in Nijmegen.