Political Inzights is een startup die zich tot doel heeft gesteld parlementaire data voor iedereen toegankelijk te maken.

In eerste instantie richten wij ons op de Nederlandse, landelijke politiek, hiervoor koppelen we openbare parlementaire bronnen zoals:

  • tweedekamer.nl,
  • eerstekamer.nl,
  • rijksoverheid.nl,
  • officielebekendmakingen.nl.

De parlementaire bronnen worden aangevuld met relevante data van social media en de belangrijke nieuwsbronnen.

De diensten van Political Inzights worden mogelijk gemaakt door de toepassing van de slimme software van Inzights in combinatie met specialistische domeinkennis van het politieke spectrum. Het samenspel zorgt voor betrouwbare, up to date parlementaire informatie.

Voor de diverse doelgroepen wordt de data op een innovatieve manier toegankelijk gemaakt. Hierbij is de gebruiker, ongeacht zijn rol, in staat om razendsnel antwoord te vinden op kwalitatieve en kwantitatieve vragen over dossiers die in de Kamer zijn behandeld.

Political Inzights treedt naar de markt toe met de website haagsefeiten.nl. Haagse Feiten richt zich op bedrijven, instellingen, overheden en professionals die vanuit hun activiteiten er niet aan ontkomen om het reilen en zeilen in Politiek Den Haag in kaart te brengen en te houden. Je kunt snel inzichtelijk maken welke (hoofdrol)spelers op een specifiek terrein actief zijn, welke combinaties er op het speelveld worden gemaakt, met welk resultaat.

Later volgen meer diensten. Zowel in de breedte als in de diepte zal Political Inzights zich verder ontwikkelen tot parlementaire informatiespecialist waar iedereen op zijn eigen manier terecht kan voor parlementair inzicht.