Het Platform Geothermie is een non-profit organisatie (NGO) gericht op de bevordering van de toepassing van (diepe) geothermie of aardwarmte in Nederland. Het Platform doet dit onder meer door kennisoverdracht en het geven van voorlichting over (diepe) geothermie door middel van presentaties, publicaties, nieuwsbrieven en de organisatie van symposia en werkbezoeken aan aardwarmte-installaties in binnen- en buitenland.

Geothermie is duurzame warmte uit de (diepe) ondergrond. In Nederland zijn meer dan 15 installaties waar dit gebeurt. Deze besparen samen zo'n 77 miljoen maardgas en daarmee ongeveer 138.000 ton CO2 per jaar.  Op deze website leest u meer over de geothermie in Nederland en de organisatie van dergelijke projecten.