Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Ministerie van Economische Zaken, voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Ondernemers zorgen voor banen en economische groei. Ook ontwikkelen zij nieuwe producten die helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Zoals ICT-oplossingen in de zorg waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. De Rijksoverheid wil (vernieuwende) ondernemers ondersteunen. Bijvoorbeeld met betere financiering. En te zorgen voor meer samenwerking tussen bedrijven en wetenschappelijke onderzoekers. De overheid werkt ook aan een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.