Met een netwerk van 120 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Enerzijds worden ondernemingen individueel ondersteund door antwoorden te zoeken op vragen op sectorniveau. Anderzijds wordt er gewerkt aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor de nieuwe economie door toepasbare kennis te genereren, toekomstbestendig onderwijs te realiseren en systeemveranderingen na te streven die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

Concreet betekent dit dat Het Groene Brein de volgende mogelijkheden biedt:

  1. Voor Ondernemers: Werk samen met wetenschappers bij het oplossen van vraagstukken rondom duurzaamheid.
  2. Voor het Onderwijs: Ontwikkel met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de principes van de nieuwe economie.
  3. Voor de Overheid: Geef samen met wetenschappers en koplopende bedrijven vorm aan duurzame visies op systeemniveau door interdisciplinair samen te werken en geef zo invulling aan beleid.

In concrete programma’s verbinden we wetenschap, bedrijfsleven en andere partijen bij het realiseren van radicale innovaties.