Bij Greenvis verbeteren we de toekomst vanuit onze passie voor duurzame warmte en koude. Ons team van ondernemende experts maakt collectieve energiesystemen tot een duurzaam succes. Greenvis levert engineering, consultancy, detachering en ontwikkeling.

Onze unieke technische kennis en ervaring beslaat de hele keten van conceptontwerp tot detailengineering. Het team van consultants en engineers is trots op het resultaat. We zijn gedreven om verwachtingen te overtreffen. We zorgen voor oplossingen die we vervolgens op overzichtelijke wijze in het geheel plaatsen. Dit doen we vanuit specialistische kennis van de succesfactoren van warmte- en koudesystemen.

Greenvis neemt deel aan het NWO-MVI project ‘Participatory Value Evaluation: a new assessment model for promoting social acceptance of sustainable energy policies’ vanuit de start-up ‘Warmtetransitiemakers’ (https://warmtetransitiemakers.nl/).

De WarmteTransitieMakers richt zich op gemeenten, netbeheerders, ontwikkelaars en bedrijfscollectieven en helpt buurtinitiatieven en corporaties door aardgasvrije projecten te versnellen. Experts verbinden we met lokale koplopers die hun ervaring inzetten en delen om oplossingsonafhankelijk te helpen kiezen voor een individuele of (klein)collectieve warmtevoorziening. Deze actiegerichte adviseurs zorgen voor plannen die aansluiting vinden bij inwoners en ondernemers. Niet als een traditioneel adviesbureau, maar als initiatief wat haar opbrengsten investeert in het beschikbaar maken van Buurtwarmte voor iedereen. Buurtwarmte, dat is betaalbaar, slimmer dan ieder voor zich en toch lokaal.