Eigen Haard is een woninigcorporatie. Wonen gaat verder dan een eigen huis. Het is ook een vorm van samenleven. Samen met bewoners en partners zoeken we naar passende antwoorden op verschillende woonwensen. Daar hoort een goede, op de klant afgestemde, dienstverlening bij.

Met elkaar voor een beter milieu

  • Van energiezuinig naar energieneutraal: Het gebruik en beheer van onze woningen en bedrijfsruimten is zo energiezuinig mogelijk. We beperken het gebruik van fossiel gas. We verminderen het energiegebruik van onze huidige woningen en ontwikkelen energie neutrale nieuwbouw.
  • 99 procent hergebruik van materialen: De materialen die we gebruiken zijn herbruikbaar. En alle materialen die vrijkomen bij onderhoud renovatie en sloop kunnen we weer gebruiken.
  • Samenwerken met duurzame partners: We motiveren onze partners te kiezen voor duurzaamheid. We beïnvloeden waar mogelijk in ons netwerk en kiezen voor leveranciers die duurzaam werken.
  • Bewoners en medewerkers doen mee: We informeren en motiveren bewoners over energiebewust wonen. We bieden ze energiezuinige producten en omarmen hun initiatieven. Zelf werken we duurzaam en hebben we een voorbeeldrol.