De missie van economisch onderzoeksbureau Decisio is om toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten en zodoende bij te dragen aan een ‘beter Nederland’. Dit doen wij door middel van verantwoord en toepasbaar economisch onderzoek en advies, resultaatgerichte procesbegeleiding en effectieve, externe communicatie.

Onderbouwde, economische argumenten

In onze visie staat Nederland voor de opgave om de stedelijke omgeving leefbaar, de woon- en werkconcentraties bereikbaar en het landschap mooi en open te houden, dan wel te maken. Ook hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze omgeving en naar toekomstige generaties op het gebied van water, energie, uitstoot, mens- en diervriendelijkheid. Tegelijkertijd kan elke (belasting)euro maar een keer worden uitgegeven en is het vaak de vraag of de overheid, de markt of een publiek-private samenwerking bepaalde taken op zich moet nemen.

De maatschappelijke discussie en de besluitvorming over dergelijke vraagstukken zijn gebaat bij onderbouwde, economische argumenten, praktijkgerichte en gedragen beleidsadviezen vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering.

Waarden, mensen en tools

Kernwaarden van onderzoeksbureau Decisio zijn integriteit, professionaliteit, ontwikkeling, klantgerichtheid en collegialiteit.

Economisch onderzoek en advies is ‘mensenwerk’. Onze belangrijkste ‘bedrijfswaarde’ is en blijft ons team van gedreven, enthousiaste en geïnteresseerde adviseurs. De bij Decisio actieve economen, econometristen, geografen, planologen en bestuurskundigen zijn inhoudelijk sterke professionals met plezier in hun werk, een scherp oog voor belangen en bestuurlijke verhoudingen en – niet onbelangrijk – prettig in de omgang.

Verder beschikt economisch onderzoeksbureau Decisio over verschillende zelf ontwikkelde modellen, databases en tools die een stevige basis geven aan onze economische onderzoeken en adviezen. Bijvoorbeeld zoals bij de uitvoering van MKBA’s, economische effectenstudies, beleidsevaluaties of businesscases.