Stichting De Noordzee is al 35 jaar dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. Wij richten ons op vier doelen: Beschermde natuur, Schone zee, Duurzame visserij en Natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan het oplossen van de grootste milieu-uitdagingen op de Noordzee.

Stichting De Noordzee streeft naar een bloeiende, duurzame Noordzee voor natuur en mens. Een zee met een goed functionerend ecosysteem dat invloeden van buiten veerkrachtig opvangt. De Noordzee wordt duurzaam gebruikt. Dat betekent dat de grens voor menselijk gebruik wordt bepaald door wat het ecosysteem aankan, zodat ook onze kinderen en de generaties erna van de Noordzee en haar natuur kunnen genieten.

Duurzaam gebruik van de Noordzee krijgt pas volledige betekenis als het belang hiervan gedragen wordt door de partijen die bij de Noordzee betrokken en actief zijn. Hiervoor wil Stichting De Noordzee de krachten bundelen, dialoog aangaan, samenwerken en verbetering realiseren.