CRV is een innovatieve internationale organisatie voor rundveeverbetering. CRV richt zich daarbij op de belangrijkste resultaatgebieden binnen de veestapel: vruchtbaarheid, gezondheid, productie, efficiëntie en levensduur.

Wij ontwikkelen producten en diensten die op die terreinen waarde toevoegen voor professionele melk- en vleesveehouders. Dat is onder meer terug te zien in: een toename van de waarde van melk of vlees, een daling van de kostprijs, efficiënt gebruik van arbeid en meer bedrijfszekerheid. Samen met de veehouder streven wij naar een optimale bedrijfsvoering door het bieden van deskundig advies en innovatieve oplossingen. Wij bieden totaaloplossingen; managementproducten, dienstverlening en genetica op één adres.