Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat door de minister van Infrastructuur en Milieu belast is met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders, en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Het CBR innoveert haar examens, zolang samenleving, verkeer en wetenschappelijk inzicht zich ontwikkelen. Willen de theorie- en praktijkexamens de best mogelijke voorbereiding op het actuele verkeersbeeld zijn, dan is continue toetsing op inhoud, opzet en presentatie een vereiste. Het niveau dat hierbij van de kandidaat wordt verlangd, maakt goede voorbereiding via een rijschool steeds belangrijker. De winst van goede voorbereiding op het wegverkeer is veiligheid. Interactie met kandidaten, rijscholen en partners is hierbij van steeds groter belang.