BodemenergieNL is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die op enige wijze te maken hebben met bodemenergie.

Missie

We verbinden, ontsluiten en stimuleren de deskundigheid van Nederlandse professionals bij ondernemingen, bedrijven en andere organisaties die actief zijn in de bodemenergie sector. We bundelen de diverse vormen van bodemenergie (bodemwarmtewisselaars, ondergrondse energieopslag, geothermie, etc.) en maken ons als collectief sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen.
Wij zijn hét aanspreekpunt voor de landelijke en lokale politiek.

Visie

De overheid wil duurzaam gebruik van energie en water bevorderen. De toepassing van bodemenergie, waaronder ondergrondse energieopslag, gaat hieraan een substantiële bijdrage leveren. Wij zetten ons in om in 2020 20.000 bodemenergiesystemen in Nederland gerealiseerd te hebben.  

We kunnen dit niet alleen. We gaan actief onze krachten bundelen met andere brancheorganisaties en belangengroepen. Bodemenergie zal daardoor in de markt in één adem gaan worden genoemd met andere vormen van duurzame energie zoals zon, wind, biomassa, etc.

Speerpunten

  • Versterkte aandacht voor voorlichting en informatieverstrekking
  • Actieve belangbehartiging naar de landelijke overheid met betrekking tot stimuleringsmaatregelingen en goede wetgeving
  • Het uitbreiden van de vereniging tot meer dan 100 leden
  • Kaders scheppen om de groei naar 20.000 systemen mogelijk te maken o.a. door opleiding en kwaliteitsverbetering