Subsidiemogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek in 2018 en 2019

In de periode 2018-2019 liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma’s/-initiatieven binnen de topsectoren. De achtergrond hiervan is dat het belang van MVI steeds meer wordt onderschreven en de vraag opkomt om MVI onderzoek te koppelen aan NWO onderzoeksprogramma’s/-initiatieven. De MVI-benadering zal van meet af aan gekoppeld worden aan die initiatieven, zo mogelijk al bij het opstellen van de onderzoeksagenda. Met het oog op de interdisciplinaire samenwerking (tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers) zullen er matchmakings worden georganiseerd. Via de MVI nieuwsbrief en het MVI webportal volgt meer informatie wanneer een call wordt opengesteld of als er een relevante bijeenkomst zal plaatsvinden.

In concreto is NWO-MVI in de periode 2018-2019 verbonden aan de volgende zes initiatieven:

Duurzame Living Labs, fase II - topsector Logistiek.

  • De aandacht gaat hierbij uit naar thema’s binnen transport en mobiliteit waar maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die (technologische) innovaties.
  • Fase I is reeds afgerond (‘Duurzame Living Labs. Maatschappelijk verantwoord innoveren in praktijksituaties: Ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming binnen topsector Logistiek’, zie: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/duurzame+living+labs/onderzoeksprojecten).
  • Honorering voor fase I is geen voorwaarde om te kunnen indienen voor fase II.
  • 22 november matchmaking Duurzame Living labs, fase II

Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) - topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht najaar 2018.

Blockchain – topsector ICT, publicatie call verwacht september 2018.

Waarde uit biomassa - topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht september 2018.

HTSM-call 2019 – topsector High Tech Systemen & Materialen, publicatie call verwacht voorjaar 2019.

Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) 2.0 - topsectoren Life Sciences & Health en HTSM, publicatie call verwacht eind 2018/begin 2019.

Ook liggen er kansen voor MVI onderzoek bij de:

Voor vragen over deze financieringsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de secretaris van het NWO-MVI platform Paulien Snellen via mvi@nwo.nl of p.snellen@nwo.nl.