Subsidiemogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek in 2018 en 2019

In de periode 2018-2019 liggen de mogelijkheden voor NWO-MVI onderzoek vooral bij specifieke onderzoeksprogramma’s/-initiatieven binnen de topsectoren. De achtergrond hiervan is dat het belang van MVI steeds meer wordt onderschreven en de vraag opkomt om MVI onderzoek te koppelen aan NWO onderzoeksprogramma’s/-initiatieven. De MVI-benadering zal van meet af aan gekoppeld worden aan die initiatieven, zo mogelijk al bij het opstellen van de onderzoeksagenda. Met het oog op de interdisciplinaire samenwerking (tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers) zullen er matchmakings worden georganiseerd. Via de MVI nieuwsbrief en het MVI webportal volgt meer informatie wanneer een call wordt opengesteld of als er een relevante bijeenkomst zal plaatsvinden.

In concreto is NWO-MVI in de periode 2018-2019 verbonden aan de volgende initiatieven:

Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld
Op 7 februari publiceert NWO de call for proposals van het programma Verantwoord innoveren. Ontwerpen voor publieke waarden in een digitale wereld. Dit programma is een samenwerking van NWO, de gemeente Den Haag, de ministeries van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie & Veiligheid. De deadline voor beknopte (verplichte) vooraanmeldingen is 19 maart 2019. Meer informatie

Duurzame Living Labs, fase II - topsector Logistiek.

  • De aandacht gaat hierbij uit naar thema’s binnen transport en mobiliteit waar maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen en praktijkrelevantie bij elkaar komen, zoals duurzaamheid, de inpassing van nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid. Om er zorg voor te dragen dat de living labs leiden tot verantwoorde en maatschappelijk gedragen innovaties, wordt ook onderzoek gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van die (technologische) innovaties.
  • Fase I is reeds afgerond (‘Duurzame Living Labs. Maatschappelijk verantwoord innoveren in praktijksituaties: Ontwikkelsubsidies voor consortiumvorming binnen topsector Logistiek’, zie: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/duurzame+living+labs/onderzoeksprojecten).
  • Honorering voor fase I is geen voorwaarde om te kunnen indienen voor fase II.
  • 22 november matchmaking Duurzame Living labs, fase II

Electrochemical Conversion & Materials (ECCM) - topsectoren Chemie en Energie, publicatie call verwacht najaar 2018.

Blockchain – topsector ICT, call nu open.
De call voor Fundamentele kennis voor verantwoorde blockchain innovatie is geopend. Multidisciplinaire consortia kunnen financiering aanvragen voor coherent onderzoek op het gebied van maatschappelijk verantwoorde Blockchain innovaties, zoals omschreven in de Nederlandse Blockchain Onderzoeksagenda. Meer informatie

Waarde uit biomassa - topsectoren Chemie en Energie, call gepubliceerd.
Het programma Waarde uit biomassa richt zich op onderzoek naar het efficiënt en verantwoord produceren van chemicaliën, materialen en energie uit biomassa. Centraal staat de MVI-benadering: ethische aspecten al in ontwerp, interdisciplinaire consortia, maatschappelijk relevant. Er is voor deze ronde 2,8 miljoen euro beschikbaar. NWO keert per project maximaal 630.000 euro uit. De deadline is op 13 juni. Er komt een informatie- en matchmakingbijeenkomst op 28 maart.

 

HTSM-call 2019 – topsector High Tech Systemen & Materialen, publicatie call verwacht voorjaar 2019.

Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) 2.0 - topsectoren Life Sciences & Health en HTSM, call open voor aanvragen.
Het onderzoeksprogramma richt zich op de ontwikkeling van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. Waarborging van de toegankelijkheid van de zorg en het bemensbaar en betaalbaar houden van de zorg staan hierbij centraal. Het doel is om te voorkomen dat er schade optreedt, dat een patiënt een transitie doormaakt naar een ernstiger stadium van de hart- of vaatziekte of in een chronische fase terecht komt en zo de zorgvraag te verminderen. Meer info op de website van ZonMw.

Ook liggen er kansen voor MVI onderzoek bij de:

Voor vragen over deze financieringsmogelijkheden kunt u contact opnemen via mvi@nwo.nl.