showcase

Kansen voor MVI-onderzoek binnen het nieuwe Kennis en Innovatieconvenant (KIC)