Samenwerking

Het NWO-MVI platform werkt met verschillende partijen samen om de inbedding van maatschappelijk verantwoord innoveren te stimuleren. NWO-MVI verkent graag de mogelijkheden tot samenwerking met nieuwe partners, denk bijvoorbeeld aan organisaties die kennis en onderzoeksresultaten toegankelijk maken voor een breed publiek. Interesse? Neem contact met ons op!

Vaste partners zijn bijvoorbeeld de topsectoren. Voorbeelden van partners in de onderzoeksprojecten zijn het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Eneco, het Groene Brein, IBM, Natuur & Milieu, Philips, en Royal HaskoningDHV.

NWO-MVI en MVI-Energie

Op het terrein van de topsector Energie lopen twee MVI-programma’s: MVI-Energie en NWO-MVI. Het programma MVI-Energie wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MVI-Energie richt zich op kortlopend, toegepast wetenschappelijk onderzoek. Projecten worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, ondernemingen of organisaties zonder winstoogmerk die ondernemingen als achterban hebben.

NWO-MVI richt zich op wetenschappelijk onderzoek, waarbij zowel kort- als langlopende projecten mogelijk zijn. Projecten worden uitgevoerd in samenwerkingsverbanden van universitaire onderzoekers, private- en publieke organisaties.

NWO-MVI en MVI-Energie werken samen om het onderzoek naar de ethische en maatschappelijke aspecten van (technische) innovaties op het terrein van energie zo goed mogelijk te organiseren en de publieke middelen op dit gebied zo goed mogelijk te benutten. De onderzoeksagenda’s van NWO-MVI en MVI-Energie zijn in samenspraak met topsector Energie opgesteld en op elkaar afgestemd.

Internationaal

NWO-MVI sluit aan bij de Europese Societal Challenges, waarin Responsible Research & Innovation (in het Engels) leidend is voor het Europese programma Horizon 2020. In Brussel ziet men het NWO-MVI programma als een benchmark voor Europese initiatieven op dit terrein.

Met de onderzoekers vanuit een groot aantal RRI-projecten en organisaties zijn contacten, waaronder het project RRI Tools.