Platform

Het NWO-Platform voor Maatschappelijk verantwoord innoveren biedt ruimte voor het uitwisselen van kennis en voor het ontsluiten en toepasbaar maken van de onderzoeksresultaten uit NWO-MVI projecten. Het platform richt zich op het versterken van het NWO-MVI netwerk van wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Het ontwikkelen van kennis via onderzoeksprogrammering en -financiering vormt de basis van het platform.

Het NWO-MVI onderzoeksprogramma loopt sinds 2008. Anno 2018 zijn er meer dan zestig projecten gestart waarin onderzoek wordt gedaan naar de ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties.  Dit is een mix van kort- en langer lopende onderzoeksprojecten. Sinds 2012 worden alle projecten uitgevoerd als publiek-private samenwerkingen op het terrein van de topsectoren.

Maatschappelijk verantwoord innoveren krijgt steeds meer navolging in nieuwe initiatieven en programma’s. Dankzij de opgebouwde ervaring en expertise en het ontwikkelde netwerk kan NWO-MVI nieuwe initiatieven op het gebied van onderzoek naar maatschappelijk verantwoord innoveren inspireren en bijdragen aan een verdere ontwikkeling daarvan.

Kennis uitwisselen en netwerk versterken

Het wetenschappelijk onderzoek dat door NWO-MVI wordt gefinancierd, vormt de basis voor het platform. Het platform biedt ruimte voor het uitwisselen van kennis en voor het ontsluiten en toepasbaar maken van de onderzoeksresultaten. Daarnaast is het platform erop gericht om het NWO-MVI netwerk van wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties te versterken. Al deze groepen kunnen als partner optreden in NWO-MVI onderzoeksprojecten en het platform benutten ter informatie, inspiratie en voor het leggen van contacten.

Aansluiting bij missie NWO

Het platform sluit aan bij de missie van NWO, waarin het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap centraal staat. De overtuiging van NWO is dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan onze welvaart en welzijn en in onze groeiende behoefte aan kennis voorziet: om maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden, voor economische ontwikkeling en om onszelf en de wereld beter te begrijpen.

Het platform wil in navolging van NWO de samenwerking binnen de wetenschap, en tussen wetenschappers en belanghebbenden in de maatschappij bevorderen, door

  • partijen samen te brengen;
  • in samenwerking en in samenhang onderzoek te programmeren;
  • strategievorming te bevorderen;
  • vanuit een eigen identiteit meerwaarde toe te voegen aan andere organisaties en initiatieven;
  • de kennis en ervaring te continueren die via het NWO-MVI programma is en wordt opgedaan.