Organisatie

 

NWO-MVI Raad

De NWO-MVI raad is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en inhoudelijke begeleiding van het platform. De raad ontvangt adviezen van Jong MVI en de MVI-bedrijventafel.

Samenstelling:

 • Prof. dr. Bibi van den Berg, Universiteit Leiden
 • Em. prof. dr. Rietje van Dam - Mieras
 • Prof. dr. Jeroen van den Hoven, TU Delft
 • Dr. Kees Linse (verschillende functies, waaronder: Raad van Toezicht Leids Universitair Medisch Centrum, Raad van Toezicht TNO, Commissie voor de Milieueffectrapportage)
 • Prof. dr. ir. Anthonie Meijers, TU Eindhoven (voorzitter)
 • Prof. dr. Linda Steg, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Tsjalling Swierstra, Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, Universiteit Twente
 • Prof. dr. Bas Zwaan, Wageningen University & Research

 Beoordelingscommissie

Voor de beoordeling van financieringsaanvragen stelt de MVI-raad een Advisory Board ofwel beoordelingscommissie in. Deze adviseert welke aanvragen wel en welke niet gehonoreerd kunnen worden. Op basis van haar werk adviseert de beoordelingscommissie ook over (alle) andere aspecten van de subsidieronde. Deze commissie bestaat uit zowel wetenschappelijke als maatschappelijke leden.

Jong MVI

Jong MVI wordt gevormd door jonge MVI-onderzoekers uit lopende of recent afgesloten projecten. Zij adviseren de NWO-MVI raad, hebben een klankbordfunctie bij specifieke MVI-projecten, delen hun ‘best practices’ met andere onderzoekers en zijn betrokken bij NWO-MVI activiteiten.

Samenstelling:

 • Dr. Eline M. Bunnik, Erasmus Medisch Centrum
 • Dr. Johanna Höffken, TU Eindhoven
 • Dr. Lotte Krabbenborg, Radboud Universiteit
 • Dr. Wouter Boon, Universiteit Utrecht (voorzitter)
 • Dr. Koen Beumer, Universiteit Utrecht
 • Dr. Frederik Schulte, TU Delft

Bedrijventafel

De bedrijventafel wordt georganiseerd in samenwerking met VNO-NCW. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven die de NWO-MVI raad adviseren over de thema’s/issues voor de NWO-MVI onderzoeksagenda die in het bijzonder relevant zijn voor het bedrijfsleven. De bedrijventafel helpt ook actief het contact tussen NWO-MVI en het bedrijfsleven te bevorderen.

NWO-MVI Bureau

 • Drs. Marlies van de Meent, senior adviseur
 • Judith de Putter, communicatieadviseur
 • Uyoyo Onemu, programmasecretaris
 • Lieke Nijland, programmasecretaris