afbeelding van Teunis Brand

Drs. Teunis Brand

Wageningen University & Research

Teunis begon in 2015 met zijn PhD. Hij werkt aan een project over verantwoorde innovatie in de voedingsindustrie. Zijn focus ligt op stakeholderbetrokkenheid en -dialoog. Een van de centrale doelen van zijn onderzoek is het analyseren van de spanningen die kunnen (kunnen) optreden wanneer bedrijven de dialoog aangaan met maatschappelijke stakeholders over sociale kwesties zoals volksgezondheid. Een andere vraag die in zijn onderzoeksproject aan bod komt, is wat een goede stakeholderdialoog inhoudt en aan welke normen deelnemers zich moeten houden. Hij benadert deze vragen meestal vanuit een normatief-ethisch perspectief en verbindt onderzoek naar verantwoorde innovatie en onderzoek naar bedrijfsethiek.