afbeelding van Simone van der Hof

Prof. dr. Simone van der Hof

Tilburg University

Simone hoogleraar aan de Universitieit Leiden afdeling eLaw. Zij is afdelingshoofd van eLaw en programmadirecteur van de Advanced Master Law and Digital Technologies. Rode draad in haar onderzoek en onderwijs is de invloed van technologie op de rechtspositie van het individu in uiteenlopende hoedanigheden (bijvoorbeeld burger, kind, patiĆ«nt en consument) en de wisselwerking tussen juridische, technische en sociale regulering in het waarborgen en verstevigen van diens positie.