afbeelding van Patricia Osseweijer

Prof. dr. Patricia Osseweijer

Technische Universiteit Delft

“De overgang naar een duurzame, op biomassa gebaseerde economie is afhankelijk van nieuwe technologische oplossingen, maar ook van de maatschappelijke acceptatie van die oplossingen,” zegt Osseweijer. “Een probleem is dat (bio)technologen en sociale wetenschappers op een hele andere manier naar verduurzaming van de economie kijken, en ook met andere ideeën over oplossingen komen.”

Zo denken de meeste bèta-wetenschappers vanuit een technocratisch oplossingskader. “De focus ligt op de toepassing van technologie, vaak vanuit de Westerse opvatting dat schaalvergroting efficiënt is. Het gaat over wat technisch mogelijk is, over het goed vormgeven van het productieproces. Sociale wetenschappers denken veelal aan (lokaal) welzijn, en mogelijkheden om dat te verbeteren. Ze kijken naar wat wenselijk en ethisch is, en benadrukken de problematiek vanuit een identificatie en analyse van een complex systeem,” zegt Osseweijer. “De connectie tussen deze twee disciplines is ondermaats, en de verschillen in jargon en denkprocessen zijn groot. Dit staat oplossingen waarbij technologie en maatschappijwetenschappen goed geïntegreerd zijn, in de weg.” (Bron: TUDelft)