Drs. Masoumeh Mohammdi

Technische Universiteit Eindhoven

Masi Mohammadi is sinds 2016 professor aan de faculteit Bouwkunde van de TU/e waar zij de leerstoel Smart Architectural Technologies bekleed, binnen de unit Architecture Urban Design & Engineering (AUDE). Met het onderzoeksprogramma ‘Empathic Environment’ doet zij onderzoek naar architectonische en technologische middelen en methoden om slimme leefomgevingen te ontwikkelen die in de behoeften van deze tijd voorzien en volledig integreren in het dagelijks leven. Deze ‘enabling environments’ maken het mogelijk om (langer) zelfstandig en gezond te wonen, en stimuleren zo de deelname aan maatschappelijke en sociale processen.