afbeelding van Louise Vet

Prof. dr. Louise Vet

Wageningen University & Research
Louise E.M. Vet is directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit. Zij verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen. Vet is lid van de KNAW en ontving verschillende internationale prijzen zoals de Engelse Rank Prize for Nutrition. In december 2017 ontving zij de hoogste eer van de British Ecological Society. Dit 'Honorary Membership' erkent uitzonderlijke bijdragen op internationaal niveau aan het vergaren, communiceren en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen.