afbeelding van Hannah Berkers

Dr. Hannah Berkers

Technische Universiteit Eindhoven

Hannah Berkers heeft recent haar dissertatie op het gebied van organisatiepsychologie afgerond aan de Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam. Haar proefschrift is getiteld “What do you do and who do you think you are: activities speak louder than words”, waarin onderwerpen als de (professionele) identiteit van werknemers en werk zien als een roeping worden gekoppeld aan welzijn en betekenisvol werk via de taken die werknemers uitvoeren. Hannah heeft ervaring met verschillende vormen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en is gedreven om via gedegen onderzoek verhalen te vertellen die werk op een duurzame manier plezierig en productief kunnen maken. In dit project is Hannah verantwoordelijk voor het uitvoeren van een job analysis en het empirisch onderbouwen van de belangrijke factoren die zorgen dat werknemers in de logistiek op een fijne manier samen met robots kunnen en willen werken.