afbeelding van Eline Bunnik

Dr. Eline Bunnik

Erasmus Universiteit Rotterdam

Eline Bunnik is universitair docent bij de afdeling Medische Ethiek van het Erasmus MC. Ze is geïnteresseerd in de ethiek van voorspellende geneeskunde en nieuwe technologieën, waaronder genetica en genomica, epigenetica, prenatale screening, evenals onderwerpen op het vlak van ethiek in onderzoek (bijv. incidentele bevindingen, geïnformeerde toestemming) en orgaandonatie en -transplantatie. Ook doet ze onderzoek naar ethische kwesties rond toegang tot en financiering van (dure) nieuwe medische behandelingen. Ze geeft les en is lid van de onderzoeksethiek review board van het Erasmus MC. Eline is als hoofdonderzoeker, onderzoeker of adviseur betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoekssamenwerkingen, zoals het Ethical and Legal Issues of Personalised Medicine (ELSI-PM) Consortium van ZonMw, en heeft gewerkt aan Responsible Innovation (MVI) -projecten op het gebied van epigenetica en vroege toegang tot niet-goedgekeurde medicijnen.