afbeelding van Cees Leeuwis

Prof. dr. ir. Cees Leeuwis

Wageningen University & Research

Cees Leeuwis promoveerde in 1993 en is momenteel hoogleraar Kennis, Technologie en Innovatie aan Wageningen University. Hij bestudeert processen van sociaal-technische innovatie en transformatie in netwerken, samenwerking tussen verschillende disciplines, onderzoek voor ontwikkelingsbeleid, de werking van systemen voor innovatieondersteuning en de rol van innovatieplatforms, communicatie, uitbreiding en makelaars daarin. Uiteindelijk zijn deze inspanningen erop gericht om processen van technische en sociale innovatie verantwoordelijker, responsiever en democratischer te maken. Hij heeft veel gepubliceerd over deze thema's in de context van maatschappelijke domeinen zoals duurzame landbouw, beheer van natuurlijke hulpbronnen, aan armoede gerelateerde ziekten en inclusieve waardeketens.