Over het programma 'Verantwoorde innovatie. Ontwerpen voor publieke waarden in de digitale wereld'

Dit programma heeft als kernvraag hoe publieke waarden in digitale projecten gewaarborgd kunnen worden. Het is een samenwerking van NWO, gemeente Den Haag en meerdere ministeries (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Defensie, Buitenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie). 

De onderzoekers en betrokken partners investeren in de community waarin denkers en doeners kennis en inzichten uitwisselen rond ontwerpen voor publieke waarden in digitaliseringsprojecten. Lees hier meer over de resultaten van de community activiteiten.


Big Data, kunstmatige intelligentie (AI), Internet of Things (IoT), blockchain, robotica en innovaties in het digitale terrein kunnen op een constructieve en verantwoorde manier worden ingezet om problemen op te lossen en gemeenschappelijke waarden en idealen te realiseren. Maar digitale technologie kan ook worden gebruikt om kwaadwillenden te ondersteunen bij het realiseren van hun doelen. De laatste jaren is duidelijk geworden wat de rol van digitale technologieën kan zijn bij het ondermijnen van democratische processen, het manipuleren en beïnvloeden van burgers en consumenten, het aanvallen van telecom, energie en civiele infrastructuur, het verstoren van het betalingsverkeer en bewapening.

 

Onderzoeksagenda 'Verantwoorde innovatie. Ontwerpen voor publieke waarden in de digitale wereld'

Gemeenten en ministeries kunnen toegerust worden om met de kansen en bedreigingen van digitale technologie om te gaan. Daarbij is het van groot belang dat gemeenten en ministeries in hun beleid rekening houden met publieke waarden zoals mensenrechten en privacy, democratie en rechtsstaat. Er is behoefte aan kennis en het beantwoorden van onderzoeksvragen. De onderzoeksagenda ‘Verantwoorde innovatie. Ontwerpen voor publieke waarden in de digitale wereld’ geeft hier vorm aan. De agenda bestaat uit vier thema's:

• Nieuwe digitale technologie in de moderne rechtsstaat.

• Privacy en mensenrechten in nieuwe digitale netwerken.

• Big data science voor een democratische publieke ruimte.

• Complexiteit als gevolg van hyper-connectiviteit voor publieke en private actoren.

 

De onderzoeksagenda is de basis voor het huidige onderzoeksprogramma met vijf lopende onderzoeksprojecten:

 1. Agency and Compliance by Design in Military AI Technologies.
   
 2. The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks Transparency, Trust and Legitimacy by Design.
   
 3. Safeguarding democratic values in digital political practices.
   
 4. Making the hidden visible: Co-designing for public values in standards-making and governance.
   
 5. Disastrous Information: Embedding “Do No Harm” principles into innovative geointelligence workflows for effective humanitarian action.

 

Meer informatie over de gehonoreerde projecten

Meer informatie over de community