Missie

Hoe breng je verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen? Hoe maak je betere producten en diensten? Hiervoor ontwikkelde NWO het onderzoeksprogramma Maatschappelijk verantwoord innoveren (NWO-MVI).

NWO-MVI onderzoek brengt ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties in een vroeg stadium in kaart, zodat hiermee in het ontwerpproces rekening kan worden gehouden. NWO-MVI onderzoek gaat over de vraag of innovaties maatschappelijk en ethisch aanvaardbaar zijn. Innovaties en innovatieprocessen worden kritisch bekeken of en in welke mate zij bijvoorbeeld vertrouwen, privacy, autonomie, duurzaamheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, rechtvaardigheid etc bevorderen. Ook de juridische, psychologische (gedrag), sociale en economische aspecten worden bekeken. 

Deze aanpak leidt tot identificatie van de ethische en maatschappelijke aspecten van innovaties, inzicht in vragen en bezwaren die ze mogelijk oproepen én tot concrete adviezen voor het innovatieproces. Dit laatste is een speerpunt van de NWO-MVI aanpak. Zo komen verantwoorde innovaties tot stand. 

De (technologische) innovaties binnen het NWO-MVI programma dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld life sciences en gezondheidszorg,  energietransitie, landbouw en voedsel, digitalisering.