Missie

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappe­lijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelings­proces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Complexe maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie, zijn uitdagingen die vragen om innovaties waarin kennis van het gedrag van mensen, van maatschappelijke processen, van natuur en technologie, op een geïntegreerde wijze wordt ingezet. Bij die maatschappelijke uitdagingen spelen vaak waarden zoals duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, democratie, verantwoordelijkheid, rechtvaardig­heid en privacy een belangrijke rol. Deze waarden kunnen conflicteren – bijvoorbeeld tussen veiligheid en privacy – en de uitdaging van het innovatieproces is om oplossingen te bedenken waarin aan allerelevante waarden recht wordt gedaan. Dat maakt die oplossingen maatschappelijk gezien meer aanvaardbaar en voorkomt mislukkingen, of dure aanpassingen achteraf. 

Elk NWO-MVI project heeft een valorisatiepanel, waarin relevante stakeholders zitten. Dat kunnen zijn vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Het doel hiervan is om beter zicht te krijgen op de praktijk waarin de beoogde innovaties een rol zullen gaan spelen en om betrokkenheid hierbij van deze stakeholders te ontwikkelen.