Kansen voor topsectoren en bedrijven

De NWO-MVI benadering biedt veel kansen voor de topsectoren en het bedrijfsleven. Innovaties die maatschappelijk verantwoord tot stand komen, benutten de kansen in de markt beter. Want door sociaal geïnspireerde innovaties ontstaan betere oplossingen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Omdat al in het ontwerpproces rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke aspecten, wordt tevens het risico op complexe en kostenverhogende aanpassingen achteraf gereduceerd.

 

 

 

 

 

Samenwerkingsmogelijkheden

Bedrijven kunnen – als partner of lid van het valorisatiepanel – actief aan NWO-MVI projecten bijdragen. De leden van de valorisatiepanels profiteren van een dialoog met elkaar en het onderzoeksteam. Ook helpen zij om te zorgen dat de onderzoeksresultaten breed toegankelijk zijn voor relevante stakeholders.

Maar ook zonder actieve deelname is het mogelijk om te leren van de projectresultaten. Dit portal biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de resultaten, video’s te bekijken, bij te dragen aan discussies en contact te leggen met MVI-experts uit onderzoeksteams op uiteenlopende terreinen.

Waarom NWO-MVI?

Bedrijven die de NWO-MVI aanpak hanteren krijgen:

  • een grotere license-to-operate;
  • innovaties die beter aansluiten bij de consument en de sociale omgeving;
  • nieuwe ideeën voor (onverwachte) innovaties;
  • constructieve en bruikbare feedback van excellente onderzoekers.

Aansluiting bij topsectoren

NWO-MVI is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de topsectoren. Om te komen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda, brengt NWO-MVI vertegenwoordigers van de topsectoren en onderzoekers samen. Gezamenlijk definiëren zij welke onderwerpen de grootste wetenschappelijke uitdagingen vormen op het terrein van de topsectoren. Dat zijn zowel vraagstukken binnen specifieke topsectoren als meer algemene vraagstukken die voor alle topsectoren relevant zijn. Alle projecten vanaf 2012 zijn gericht op die vragen.