Kansen voor beleid en maatschappelijke organisaties

De (technologische) innovaties binnen NWO-MVI onderzoeksprojecten dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld life sciences en gezondheidszorg, energietransitie, landbouw en voedsel, en digitalisering.

Deze maatschappelijk focus biedt NWO-MVI beleidsinstanties en maatschappelijke organisaties veel kansen. Inzichten vanuit het onderzoek kunnen concrete beleidsadviezen behelzen. Een voorbeeld hiervan zijn richtlijnen om inzichten uit maatschappelijk verantwoorde innovatieprocessen te implementeren.

Samenwerkingsmogelijkheden

Beleidsinstanties en maatschappelijke organisaties kunnen – als partner of lid van het valorisatiepanel – actief bijdragen aan NWO-MVI projecten. De leden van de valorisatiepanels profiteren van een dialoog met elkaar en het onderzoeksteam. Ook helpen zij om te zorgen dat de onderzoeksresultaten breed toegankelijk zijn voor relevante stakeholders.

Maar ook zonder actieve deelname is het mogelijk om te leren van de projectresultaten. Dit portal biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de resultaten, video’s te bekijken, bij te dragen aan discussies en contact te leggen met MVI-experts uit onderzoeksteams op uiteenlopende terreinen.