Geschiedenis

NWO-MVI is in 2008 gestart als een onderzoeksprogramma van NWO en zes ministeries, te weten de (toenmalige) ministeries van Binnenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken; Defensie; Landbouw, Natuur en Visserij; Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze ministeries hadden ieder urgente onderzoeksvragen op het terrein van de ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties. Zij hebben besloten om de handen ineen te slaan en met NWO samen te werken om relevante onderzoeksprojecten mogelijk te maken.

Na een eerste succesvolle fase met deze zes ministeries, heeft NWO in 2012 een vervolg van NWO-MVI ontwikkeld dat bijdraagt aan het innovatiebeleid binnen de topsectoren. Tegenwoordig heeft NWO-MVI een prominente plaats binnen alle topsectoren. Dat geeft nieuwe mogelijkheden voor onderzoek naar onderwerpen die de topsectoren en onderzoekers samen op de agenda hebben gezet, zowel voor onderzoekers als partijen van buiten de wetenschap. Het betreft onderzoek naar vraagstukken die op specifieke topsectoren betrekking hebben én onderzoek naar meer algemene vraagstukken die voor alle topsectoren relevant zijn. Deze vraagstukken zijn geïnspireerd door de Nationale Wetenschapsagenda.