Bijeenkomsten

Het NWO-MVI platform organiseert met regelmaat een congres, waar zowel Nederlandse en internationale wetenschappers als bedrijven en maatschappelijke organisaties aan deelnemen. Het congres in 2016 stond in het teken van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Het congres in 2018 richtte zich op het samenbrengen van de perspectieven van de verschillende partijen die bij NWO-MVI onderzoeksprojecten betrokken zijn. Inspirerende sprekers van binnen en buiten de projecten en interactieve sessies en discussies maken deze bijeenkomsten zeer waardevol voor zowel direct betrokkenen als geïnteresseerden.

Voor specifieke doelgroepen kunnen in company-bijeenkomsten worden georganiseerd. Tevens ontwikkelt het platform bijeenkomsten op maat, bijvoorbeeld workshops waarin onderzoeksresultaten en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Voor en door onderzoekers, met partners en overige belanghebbenden.

Tenslotte treedt het platform regelmatig op als partner en sluit het aan bij activiteiten die door derden worden georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn bijeenkomsten van topsectoren en ministeries of een bijeenkomst in een kenniscafé.