Benadering

Door in een vroeg stadium ethische en maatschappelijke vragen in kaart te brengen en daar in het ontwerpproces rekening mee te houden, komen verantwoorde innovaties tot stand die op een breed draagvlak kunnen rekenen. Bovendien reduceert deze aanpak mislukkingen of dure aanpassingen achteraf.

 

 

 

 

 

 

 

De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

 • Proactief ontwerp- en ontwikkelingsperspectief
  Maatschappelijke aspecten en de potentiële impact op stakeholders worden van meet af aan betrokken in het proces van een innovatie. Bijvoorbeeld juridische, ethische / filosofische, economische, sociologische en (gedrags-) psychologische aspecten. 
   
 • Multidisciplinariteiten geïntegreerde benadering
  Maatschappelijke uitdagingen zijn altijd multidisciplinair. In het onderzoek wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet voor het realiseren van innovaties die niet alleen een probleem proberen op te lossen maar ook maatschappelijk aanvaardbaar of verantwoord zijn. 
   
 • Maatschappelijke relevantie en valorisatie 
  Stakeholders worden betrokken bij het onderzoek, met het oog op de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten en hun kennis van de praktijk.