Wat is NWO-MVI?

NWO-MVI onderzoek brengt mogelijke ethische en maatschappelijke kwesties al in een vroeg stadium van een (technologische) innovatie in kaart. Ons doel? Verantwoorde innovaties met een breed maatschappelijk draagvlak.
Meer informatie >