Deadline tender MVI Energie (RVO)

De Topsector Energie organiseert een tender op het gebied van MVI-Energie. MVI Energieprojecten betreffen projecten met de volgende kenmerken:

  • het betreft een toegepast wetenschappelijk experiment;
  • de focus ligt op actie-onderzoek: oftewel, probleem-oplossend cyclisch onderzoek. Onderzoekers ontwerpen interventies, experimenteren met de interventie en evalueren de resultaten. De focus ligt op het begrijpen van onderliggende oorzaken die het probleem in stand houden, het ontwerpen van interventies die inspelen op deze oorzaken om verandering richting een gewenste toekomst mogelijk te maken en het evalueren van de werking van de interventies;
  • de relevante actoren worden actief betrokken;
  • systemisch van aard, oftewel: het startpunt zijn de diepere structuren die huidig gedrag verklaren en die door interventies op dit diepere niveau, een sleutel vormen voor nieuw gedrag;
  • gerelateerd aan energie-innovaties.

De bedoeling is dat de TKI’s van de Topsector Energie met de inzichten opgedaan in MVI Energie-projecten hun innovatieprogrammering kunnen versterken.

De deadline om een voorstel in te dienen is 17 oktober.

Date: 
Tuesday, 17 October 2017