AWTI-symposium en adviespresentatie

Save the date 7 februari 2020 AWTI-symposium en adviespresentatie: Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) organiseert op 7 februari een symposium naar aanleiding van een advies dat de raad die dag publiceert. Centrale vraag: hoe kan de regering de bijdrage van wetenschap, technologie en innovatie aan maatschappelijke transities versterken? Nederland is een welvarend, competitief sterk land. Maar de manier waarop onze samenleving is ingericht is op termijn onhoudbaar en Nederland staat voor een reeks urgente maatschappelijke transities. Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen hierin een belangrijke rol vervullen. Maar vooralsnog is hun bijdrage minder groot dan het zou kunnen zijn. Wat kan de regering hieraan doen?

Inloop vanaf 13.00, symposium van 13.30-16.30 in Den Haag. 

Meer informatie volgt in januari. Wij hopen van harte u te zien op 7 februari.

Date: 
Friday, 07 February 2020
Location: 
Den Haag